HomeFooter navigatie › Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Tuincentrum van toepassing, zoals deze met de Consumentenbond zijn overeengekomen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Utrecht onder nummer 194/2007.

ARTIKEL 1. HET GEMAKPAS PROGRAMMA EN DE GEMAKPAS

De navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst tussen De Boerderie en een deelnemer met betrekking tot het GEMAKPAS-programma (het ‘Programma’) ten aanzien van de door De Boerderie uitgegeven klantenkaart, de GEMAKPAS.

ARTIKEL 2. HET PROGRAMMA
Met de GEMAKPAS kunnen punten gespaard worden, met welke punten korting kan worden verkregen op aankopen bij De Boerderie door de deelnemer. Daarnaast zijn er bepaalde andere voordelen aan de GEMAKPAS / het programma verbonden.
De volgende bepalingen zijn van belang inzake de GEMAKPAS:
De Deelnemer ontvangt na activatie online een winkeltegoed van EUR 2,50 uitgereikt op de GEMAKPAS.
Bij besteding van elke euro bij één van de vestigingen van De Boerderie krijgt de deelnemer 1 punt;
1 punt vertegenwoordigt een waarde van 1 eurocent;
Vanaf 500 punten kan de Deelnemer direct kortingen krijgen voor alle artikelen in één van de vestigingen van De Boerderie (m.u.v. het tuin café) ter waarde van het aantal gespaarde punten;
De Deelnemer kan bij de kassa zijn saldo punten van de GEMAKPAS opvragen, en het saldo aan punten zal zichtbaar zijn op de kassabon;
In afwijking van het bovenstaand kunnen zich acties voordoen waarbij de deelnemer dubbele punten krijgt bij de aankoop van bepaalde producten of productgroepen;
De punten kunnen nimmer worden omgewisseld in geld;
Voor houders van een GEMAKPAS kunnen speciale vaste klanten acties gelden waarvan de deelnemer door De Boerderie op de hoogte wordt gehouden. Indien deelnemers er bezwaar tegen hebben om op de hoogte te worden gehouden door De Boerderie, kunnen zij dit aangeven bij de kassa van De Boerderie. Dit bezwaar zal door De Boerderie geëerbiedigd worden.

ARTIKEL 3. GEMAKPAS-PUNTENSALDO
In geval van onduidelijkheid over het saldo van de punten en de totstandkoming hiervan, is bepalend hetgeen hieromtrent vermeld staat in de administratie van De Boerderie, behoudens een onbeperkte mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs door de deelnemer.

ARTIKEL 4. EIGENDOM VAN DE GEMAKPAS
De GEMAKPAS blijft eigendom van De Boerderie en is strikt persoonlijk. De deelnemer kan de GEMAKPAS noch de eventuele rechten hieruit, aan een derde overdragen.

ARTIKEL 5. NIET-GEBRUIK VAN DE GEMAKPAS
Niet-gebruik van de GEMAKPAS gedurende een periode van 24 maanden leidt tot blokkering van de GEMAKPAS en tot verval van de gespaarde punten.

De Boerderie © 2019